Cursus Neurorevalidatie in de eerste lijn (3 dagen)

2 juni 2021

De patiënt met CVA, komt na ziekenhuisopname of revalidatie weer thuis en probeert zijn leven (werk, gezin, hobby etc.) weer op te pakken. De ervaring leert dat dan vaak problemen opduiken welke gerelateerd zijn aan cognitie en gedrag. Tijdens de cursus worden verklaringen voor deze problemen gegeven. Uiteenlopende methoden van interventie die in de eerste lijn kunnen worden ingezet bij deze problemen, worden gepresenteerd. Deze cursus is nuttig voor huisartsen, fysio- en ergotherapeuten, psychologen, thuiszorgmedewerkers en andere hulpverleners in de eerste lijn.

 

Lees meer

Aanmelden

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.