Cursus Motorisch leren (3 dagen)

1 november 2022

Na een CVA kunnen door uiteenlopende redenen problemen ontstaan bij het bewegen en het uitvoeren van dagelijkse handelingen: moeite met overeind komen uit bed, lopen, fietsen of met het functioneren van arm en hand. Bij begeleiding en therapie zijn er talloze mogelijkheden voorhanden om het bewegen en handelen van CVA- patiënt door training op een positieve manier te beïnvloeden.  Deze cursus geeft een overzicht van de huidige theorieën over motorisch leren met voorbeelden uit revalidatie, sport en beweegonderwijs. Nieuwe theorieën uit de bewegingswetenschappen en inzicht in de rol van de hersenen kunnen bij het leren van motorische vaardigheden een inspiratiebron zijn voor een andere aanpak dan de gebruikelijke. De cursus is geschikt voor therapeuten, sporttrainers, leraren en muziekdocenten.

Lees meer

Aanmelden

Symposium 3 december 2021

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2021: ‘Zorg voor mensen met een CVA/NAH blijft maatwerk!’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.