Bouwstenen landelijk aanbod voor kinderen en jongeren met NaH

12 maart 9.30-17.00 uur

In dit symposium worden presentaties gegeven van enkele bouwstenen van zorg, onderwijs en welzijn samen en hoe ontwikkeling en onderzoek de komende jaren moeten leiden tot een samenhangend, onderbouwd aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep en professionals.

Lees Uitnodiging BAW 2020

Aanmelden

Symposium 24 November 2023

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium 2023: ‘Toekomstbestendige zorg voor mensen met NAH’ van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.