Samenwerken aan goede CVA/NAH zorg in de regionale netwerken!

 • Expertise en kennisdeling

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken, Knowledge broker netwerk en leernetwerk Ketencoördinatoren, die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. Het biedt ruimte voor kennisverspreiding en het ontwikkelen van nieuwe kennis.

  lees verder
 • Reflectie op kwaliteit

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland biedt aan alle aangesloten ketens een ketenevaluatie aan. Ook biedt zij de mogelijkheid tot het afnemen van een ketenvisitatie door opgeleide visiteurs. Daarmee kunnen ketens reflecteren met andere ketens en binnen de eigen keten.

  lees verder
 • Lopende projecten

  De twee belangrijkste pijlers van 2020 zijn: ▪ Kwaliteitsverbetering zorg van 2e naar 1e lijn i.s.m. Ergotherapie Nederland, NVLF en VRA. ▪ Herziening Zorgstandaarden CVA/TIA en Traumatisch hersenletsel naar Zorgstandaard Hersenletsel.

  lees verder

Nieuws

Tweets

18e cursusdag Neurorevalidatie Utrecht: praktijkdag omgezet naar online werkvormen: video materiaal van CVA patiënten, plenaire presentaties, inhoudelijke quiz in break out rooms, presentaties door deelnemers mbt implementatie wetenschappelijk artikel in praktijk @paramedisch Retweeted by Kennisnetwerk CVA NL

Neuropsychologie: Overwegingen bij neuropsychologische diagnostiek via beeldbellen bij volwassenen. Leren van afgelopen periode! kennisnetwerkcva.nl/news_cats/neur… #cva #nah #lerenvanelkaar

Symposium 27 november 2020

De inschrijving voor het jaarlijkse CVA/NAH symposium van het Kennisnetwerk CVA NL is geopend.