Samenwerken aan goede CVA/NAH zorg in de regionale netwerken!

 • Expertise en kennisdeling

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken, Knowledge broker netwerk en leernetwerk Ketencoördinatoren, die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. Het biedt ruimte voor kennisverspreiding en het ontwikkelen van nieuwe kennis.

  lees verder
 • Reflectie op kwaliteit

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland biedt aan alle aangesloten ketens een ketenevaluatie aan. Ook biedt zij de mogelijkheid tot het afnemen van een ketenvisitatie door opgeleide visiteurs. Daarmee kunnen ketens reflecteren met andere ketens en binnen de eigen keten.

  lees verder
 • Lopende projecten

  De twee belangrijkste pijlers van 2020 zijn: ▪ Kwaliteitsverbetering zorg van 2e naar 1e lijn i.s.m. Ergotherapie Nederland, NVLF en VRA. ▪ Herziening Zorgstandaarden CVA/TIA en Traumatisch hersenletsel naar Zorgstandaard Hersenletsel.

  lees verder

Nieuws

Tweets

'Dit is echt een opsteker voor de geriatrische revalidatie waar we met zijn allen trots op mogen zijn,' aldus @ADoornebosch over de landelijke samenwerking aan een standaard voor de geriatrische revalidatie. Lees meer: bit.ly/GRZstandaard #grz @LUMC_Leiden Retweeted by Kennisnetwerk CVA NL

Op 9 maart vindt onze ketencoordinatorendag plaats! Een preview van de 1e inzichten zorgstandaard hersenletsel worden gedeeld. #hersenletselalliantie @judithzadoks inschrijving staat open voor alle regionale coordinatoren uit cva en nah werkveld. kennisnetwerkcva.nl/agenda/ketenco…

Hoofd stuk: het indringende verhaal van @rutgerslump over hoe de zorg voor mensen met een cva verbeterd kan worden kennisnetwerkcva.nl/news_cats/hoof…