Samenwerken aan goede CVA/NAH zorg in de regionale netwerken!

 • Leernetwerk

  Het Kennisnetwerk faciliteert leernetwerken die de zorg voor mensen met een CVA verbeteren. Daarbij wordt ook voor mensen met NAH ondersteuning op het gebied van CVA/NAH georganiseerd. Het biedt ruimte voor onderlinge kennisdeling en organiseert dat relevante kennis die buiten het Kennisnetwerk is ontwikkeld, ingezet kan worden in het werkveld.

  lees verder
 • Reflectie op kwaliteit

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland biedt aan alle aangesloten ketens een ketenevaluatie aan. Ook biedt zij de mogelijkheid tot het afnemen van een ketenvisitatie door opgeleide visiteurs. Daarmee kunnen ketens continu reflecteren op kwaliteit.

  lees verder
 • Scholing en onderzoek

  Samenwerking in ketenverband vraagt om bijzondere expertise van zowel de ketencoördinator als de zorgverleners die werkzaam zijn in ketens. Voor hen organiseert het Kennisnetwerk CVA Nederland verschillende ondersteunende activiteiten op het gebied van scholing. Eenmaal per jaar vindt het symposium plaats dat gericht is op kennisverspreiding over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van richtlijnen en onderzoek. Daarnaast organiseert het Kennisnetwerk CVA Nederland eendaagse scholingen wa...

  lees verder

Nieuws

Tweets


Kennisnetwerk CVA NL 2 dagen ago

Cognitieve gevolgen zijn belangrijk om in kaart te brengen. Daarom stellen wij voor om de veelgebruikte EuroQol (EQ-5D-5L) uit te breiden met een vraag over het cognitief functioneren! Lees het terug in ons recent gepubliceerde artikel: journals.sagepub.com/doi/10.1177/02…

Kennisnetwerk CVA NL 3 dagen ago

Wil je weten wat wij als hogeschool kunnen betekenen in samenwerking met studenten, werkveld en cliënten! Bekijk dit gloednieuwe filmpje over onze afstudeerexpositie #praktijkgerichtonderzoek! #samenwerking #impact twitter.com/FontysFPH/stat…

Kennisnetwerk CVA NL 3 dagen ago

Onderzoekers wisten voor het eerst micro-infarcten in de hersenen zichtbaar te maken. Hoewel die micro-infarcten na een maand al niet meer zichtbaar zijn, dragen ze waarschijnlijk bij aan het ontstaan van hersenschade en dementie. bit.ly/OnderzoekMicro…