Symposium Kennisnetwerk CVA NL op 30 november 2018
...

Op vrijdag 30 november organiseert het Kennisnetwerk CVA NL haar jaarlijks symposium in de Jaarbeurs in Utrecht.  De inschrijving start in juli. Nog nalezen hoe het symposium 2017 zorgverleners verder helpt in het organiseren van goede zorg? Lees hier meer!

Kartrekkers project Samen beslissen

Digitale leerplein "Samen beslissen in de CVA zorgketen/revalidatie"
...

Op het digitale leerplein staan alle tools en materialen. Sinds begin 2017 werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland samen met Revalidatie Nederland, de Vereniging van Revalidatieartsen, Kaderartsen HVZ en Hersenletsel.nl aan het project 'Samen beslissen in de CVA revalidatie/CVAzorgketen'. Het project... lees meer

Animatie over Samen Beslissen bij CVA voor zorgverleners
...

Ten behoeve van het project Samen Beslissen heeft het Kennisnetwerk CVA NL een animatiefilmpje ontwikkeld over Samen Beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel. Hierin wordt verteld wat Samen Beslissen inhoudt en hoe dit in de praktijk toe te passen. Dit filmpje is voor een ieder te gebruiken... lees meer

Samen beslissen in de CVA revalidatie
...

Het project Samen beslissen in de CVA Revalidatie is gestart! Het Kennisnetwerk CVA NL  trekt hierin samen op met o.a. Revalidatie Nederland, Vereniging van Revalidatieartsen, Hersenletsel.nl en de kaderartsen HVZ. Financiering voor het project komt van het Zorginstituut Nederland in het kader van... lees meer

Kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct gereed
...

De kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ is op 1 juni 2017 aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het openbare Register. Met de aanbieding van de kwaliteitsstandaard zijn de partijen overeengekomen hoe de spoedzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct in het algemeen, en... lees meer

CVA-zorg zonder scheidslijn
...

Artikel uit Revalidatiemagazine juni 2017 Revalidatiearts als spil in ketenzorg Na een beroerte is het belangrijk om snel te starten met revalideren. Essentieel is dat de patiënt op ieder moment van het behandeltraject de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Om dat te bereiken werken... lees meer

De Ronde Tafel voor samenwerking in de keten officieel van start
...

Hersenletsel.nl, de beroepsverenigingen die betrokken zijn bij CVA zorg en het Kennisnetwerk CVA NL hebben ‘plechtig’ met elkaar afgesproken aan De Ronde Tafel deel te nemen ter verbetering van de CVA zorg in de keten. Op 17 mei 2017 is de Pledge waarin deze samenwerking wordt bekrachtigd door de... lees meer

Nieuwe directeur en een organisatorisch manager
...

Vanaf 1 september 2017 zal dr. ir. Helene Voogdt als nieuwe directeur bij het Kennisnetwerk CVA NL aantreden. Zij neemt het stokje over van vertrekkend directeur Johanna Haanstra. Helene Voogdt heeft in de afgelopen jaren diverse projecten voor het Kennisnetwerk CVA NL uitgevoerd en is momenteel... lees meer

CVA Zorgketen Ikazia (onderdeel RSS) ontvangt certificaten Ketenvisitatie
...

CVA Zorgketen Ikazia, onderdeel van de RSS (Rotterdam Stroke Service) ontvangt certificaten Ketenvisitatie Op donderdag 20 april heeft de CVA Zorgketen Ikazia certificaten uitgereikt gekregen voor de Ketenvisitatie die in 2016 heeft plaats gevonden Opbrengst van de ketenvisitatie voor de keten... lees meer

CVA Zorgketen Haaglanden ontvangt certificaten ketenvisitatie, uniek in NL
...

Op dinsdag 28 maart ontvingen de partners  van de Haagse CVA Zorgketen het certificaat voor de eerste Ketenvisitatie in Nederland. De uitreiking vond plaats bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. De Haagse CVA Zorgketen bestaande uit het HagaZiekenhuis, Haaglanden MC, Saffier De Residentie,... lees meer

Twee tools voor de zorg aan patiënten met  een CVA / TIA in de thuissituatie
...

In de afgelopen periode zijn door het Kennisnetwerk CVA Nederland twee tools ontwikkeld ter ondersteuning van de zorg aan patiënten met een CVA/TIA in de thuissituatie. Beide producten zijn in een aantal CVA zorgketens getest en vervolgens gepresenteerd en bediscussieerd op de bijeenkomst van de... lees meer

CVA Zorgketen Drechtzorg Dordrecht ontvangt als eerste in Nederland certificaten Ketenvisitatie
...

Op donderdag 16 februari j.l. heeft de CVA Zorgketen Drechtzorg  Dordrecht als eerste in Nederland certificaten uitgereikt gekregen voor de Ketenvisitatie die in 2016 heeft plaats gevonden. Deze ketenvisitatie is uniek in Nederland en is ontwikkeld door de werkgroep Sturing en Borging van de CVA... lees meer

Hernieuwing deelnemersovereenkomst KNCN 2017
...

Vanaf 1 januari 2017 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in de aansluiting van de CVA zorgketens bij het Kennisnetwerk CVA NL. In bijgaande brief plus bijlagen, half november verzonden aan de voorzitters van de stuurgroepen/samenwerkingsverbanden (ketencoordinatoren in cc)  leest u er alles... lees meer

Symposium 1 december 2017
...

Het eerstvolgende symposium van het Kennisnetwerk CVA Nl zal plaatsvinden op vrijdag 1 december 2017 wederom in het Evoluon te Eindhoven. In 2018 zullen we elders in het land weer een locatie zoeken. Accreditatie wordt aangevraagd voor:  fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten,... lees meer

Twee keuzehulpen voor de CVA zorg nu op Thuisarts.nl
...

Begin dit jaar verschenen twee keuzehulpen voor CVA patiënten op Thuisarts.nl, de publiekswebsite van het Nederlands Huisartsen Genootschap.  Eén over mogelijke behandelingen bij enkel-voet afwijkingen, de andere over de behandeling bij verminderde arm-handfunctie. De keuzehulpen zijn bedoeld ter... lees meer

Aandacht voor de signalen van een beroerte. Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm!
...

Vanaf begin dit jaar vraagt de Hartstichting weer opnieuw extra aandacht voor de signalen van een beroerte. Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm! Het doel Meer mensen onthouden de drie meest voorkomende signalen van een beroerte en weten dat ze bij een van deze signalen direct 112 moeten bellen. Dit... lees meer

5 Jaar Knowledge Brokers Netwerk CVA
...

Het Knowledge Broker Netwerk CVA, onderdeel van het Kennisnetwerk CVA NL, ondersteunt ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen bij de implementatie van behandelrichtlijnen. In vijf jaar tijd is het uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van 120 knowledge brokers van 52 organisaties. De... lees meer

George Beusmans CVA Innovatieprijs gewonnen voor project “eRevalidatie. Zelfstandig revalideren in de thuissituatie”
...

  Dit  jaar werd voor de zesde keer deze prijs voor de beste ketenzorginnovatie uitgereikt. Onder luid applaus maakte Coos de Vries (lid Raad van Advies) om 16.00 uur de winnaars bekend. Voor zorginnovatie in de praktijk ging de eerste prijs naar het project “eRevalidatie. Zelfstandig revalideren... lees meer

Subsidie voor project Samen beslissen in revalidatie van patiënten met een CVA en zorg thuis
...

Vanaf november 2016 start in de CVA revalidatie een project rondom samen beslissen. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft hiervoor in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg  een subsidie van half miljoen beschikbaar gesteld. Het project heeft een looptijd van 2... lees meer

Geef familie patiënt actieve rol
...

Artikel Medisch Contact, 5 oktober 2016 Anne Visser-Meily Marjolijn Ketelaar Corrie Korpershoek Monique Lindhout. Naasten kunnen zorgproces positief beïnvloeden. Het betrekken van familieleden van de patiënt bij het zorgproces gebeurt nog maar mondjesmaat. Jammer, zeggen Monique Lindhout en... lees meer

Sub-site Maastricht

Sub-site met informatie voor patienten en naasten in de regio
...

De ketens die lid zijn van het Kennisnetwerk CVA NL hebben sinds april j.l. de mogelijkheid om een sub-site binnen de site van het kennisnetwerk te openen met informatie voor alle belanghebbenden uit de regio: CVA patiënten, mantelzorgers, paramedici etc. De brochure Goede zorg na een CVA/TIA is in... lees meer

Samen Beslissen: keuzehulp bij CVA/NAH
...

In de revalidatiezorg is het vanzelfsprekend dat zorgverleners patiëntgerichte zorg leveren. Een standaardadvies over de revalidatiebehandeling voor patiënten met een CVA/NAH bestaat niet. Immers, geen twee patiënten zijn gelijk; iedere patiënt kent andere behoeften, levensdoelen en problemen. Zo... lees meer

Twee regionale knowledge broker netwerken succesvol gestart
...

'Inspirerende gesprekken gehad.' 'Fijn om ervaringen te delen'. 'Veel overleg en verdieping'. Dit zijn een paar enthousiaste reacties van knowledge brokers na de eerste netwerkdagen in de regio Zuid-Oost Brabant en Noord-Oost Nederland. Voor het eerst ontmoeten knowledge brokers elkaar nu regionaal... lees meer

Aandacht voor de CVA keten
...

Met medewerking van het CVA Kennisnetwerk NL verscheen op 12 april 2016 de uitgave Hart, vaat en longen bij de Volkskrant met informatie m.b.t. de CVA-keten: Op tijd behandelen blijft essentieel bij CVA Intensieve observatie op een stroke-unit Na CVA snel met revalidatie beginnen essentieel... lees meer

CVA BENCHMARK DICA FAQ
...

Q & A (FAQ): Bij wie moet ik nu mijn vragen stellen: DICA Servicedesk:E: dica-servicedesk@mrdm.nlT: 088 – 57 000 10 op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.  Hoe kan KNCN het project 3.0 afmaken zonder bij de CVAB te zijn betrokken?CVAB 3.0 gaat over de verdere ontwikkeling van de indicatoren;... lees meer

56
zorg
ketens
Zoek hier naar zorgketens in uw regio. U kunt ook op de overzichtspagina van alle schakels per zorgketen kijken.

Kennisnetwerk CVA NL

Jaarlijks worden in Nederland tienduizenden mensen getroffen door een Cerebro Vasculair Accident (CVA), ook wel beroerte genoemd. Nog eens honderdduizenden Nederlanders kampen in hun dagelijks leven met de veelal blijvende gevolgen hiervan.

De Stichting Kennisnetwerk CVA NL stimuleert de verdere verbetering van de landelijke CVA-zorg in de acute, revalidatie- en chronische fase. Wij doen dit onder andere door kennisuitwisseling in de CVA-zorgketens te faciliteren en door kwaliteitsindicatoren inzichtelijk te maken.

Deze website vormt een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten. Een interactief deel is specifiek toegankelijk voor medewerkers van aangesloten CVA-zorgketens. Zij kunnen hier al hun vragen stellen en ervaringen en kennis met elkaar delen. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. Is uw CVA-zorgketen lid van het Kennisnetwerk CVA NL en wilt u toegang tot de site, dan kunt u zich hier registreren.

© Copyright Kennisnetwerk CVA NL | Disclaimer

Kernactiviteiten

Kennisdeling

SYMPOSIUM Elk najaar organiseert het kennisnetwerk een symposium rondom een specifiek thema. BIJEENKOMSTEN VOOR KETENCOORDINATOREN Jaarlijks vinden twee bijeenkomsten met de ketencoördinatoren van de deelnemende ketens plaats. THUIS NA CVA/TIA Twee tools ontwikkeld ter ondersteuning van de zorg aan patiënten met een CVA/TIA in de thuissituatie.

Ketenvisitaties CVA Zorgketen

De Ketenvisitatie van de CVA Zorgketen biedt ondersteuning in het verbeteren van de kwaliteit van de CVA-zorg. De Ketenvisitatie richt zich als eerste en enige in Nederland op de gehele CVA Zorgketen. De focus op de kwaliteit van de ketenovergangen maakt deze ketenvisitatie uniek.

Knowledge Broker Netwerk

Het Knowledge Broker Netwerk ondersteunt organisaties bij de implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden.