Samenwerken aan goede CVA/NAH zorg in de regionale netwerken!

 • Expertise en kennisdeling

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken, Knowledge broker netwerk en leernetwerk Ketencoördinatoren, die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. Het biedt ruimte voor kennisverspreiding en het ontwikkelen van nieuwe kennis.

  lees verder
 • Reflectie op kwaliteit

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland biedt aan alle aangesloten ketens een ketenevaluatie aan. Ook biedt zij de mogelijkheid tot het afnemen van een ketenvisitatie door opgeleide visiteurs. Daarmee kunnen ketens reflecteren met andere ketens en binnen de eigen keten.

  lees verder
 • Lopende projecten

  De twee belangrijkste pijlers van 2020 zijn:
  Kwaliteitsverbetering zorg van 2e naar 1e lijn i.s.m. Ergotherapie Nederland, NVLF en VRA.
  Herziening Zorgstandaarden CVA/TIA en Traumatisch hersenletsel naar Zorgstandaard Hersenletsel.

  lees verder

Nieuws

Tweets

Voor onderzoekers en innovators in de zorg voor mensen met een #CVA of andere niet aangeboren hersen afwijking is de #GeorgeBeusmansPrijs een begrip. Om daar nog meer bekendheid aan te geven, staat deze prijs en haar winnaars nu op de website van @KNCVANL kennisnetwerkcva.nl/over-ons/georg… Retweeted by Kennisnetwerk CVA NL

Het aandeel patiënten met een taalontwikkelingsstoornis is toegenomen in de afgelopen jaren, terwijl het aandeel patiënten met een articulatiestoornis is afgenomen. zorgjob.nu/nieuws/toegeno… Retweeted by Kennisnetwerk CVA NL

‘Hartrevalidatie ( leefstijl, inspanning)’ toevoegen aan ‘beroerterevalidatie’ en ‘beroerterevalidatie (cognitie, werk, naasten, stemming)’ toevoegen aan ‘hartrevalidatie’ ! Van elkaar leren en zorg op maat. In UMCU gaan we deze stappen zetten @HartenVatenUMCU twitter.com/RiseStudie/sta… Retweeted by Kennisnetwerk CVA NL