Samenwerken aan goede CVA/NAH zorg in de regionale netwerken!

 • Expertise en kennisdeling

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland faciliteert leernetwerken, Knowledge broker netwerk en leernetwerk Ketencoördinatoren, die de zorg voor mensen met een CVA/NAH verbeteren. Het biedt ruimte voor kennisverspreiding en het ontwikkelen van nieuwe kennis.

  lees verder
 • Reflectie op kwaliteit

  Het Kennisnetwerk CVA Nederland biedt aan alle aangesloten ketens een ketenevaluatie aan. Ook biedt zij de mogelijkheid tot het afnemen van een ketenvisitatie door opgeleide visiteurs. Daarmee kunnen ketens reflecteren met andere ketens en binnen de eigen keten.

  lees verder
 • Lopende projecten

  De twee belangrijkste pijlers van 2020 zijn:
  Kwaliteitsverbetering zorg van 2e naar 1e lijn i.s.m. Ergotherapie Nederland, NVLF en VRA.
  Herziening Zorgstandaarden CVA/TIA en Traumatisch hersenletsel naar Zorgstandaard Hersenletsel.

  lees verder

Nieuws

Tweets

Nieuws waar je ah eind van promotietijd blij van wordt @LaurianeSpreij: Digital Neuropsychological Assessment: Feasibility and Applicability in Patients with Acquired Brain Injury is geaccepteerd! #Neuropsychologie @KCRUtrecht @UniUtrecht Geweldige samenwerking @PhilipsResearch Retweeted by Kennisnetwerk CVA NL

Van harte gefeliciteerd Tanja, we worden graag op de hoogte gehouden! twitter.com/TanjaNijboer/s…

Mensen zitten te veel en bewegen te weinig. Ook na een #beroerte. Dat vergroot het risico op een nieuwe beroerte en vroegtijdig overlijden. Roderick Wondergem ontwikkelde een coachingprogramma #promotie @KCRUtrecht umcutrecht.nl/nieuws/bewegen… Retweeted by Kennisnetwerk CVA NL